بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان | 06 مورد نتایج با داده های حامل

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان | 06 مورد نتایج با داده های حامل

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان | 06 مورد نتایج با داده های حامل ناظم بار nazembar


بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان. نتایج با داده های حامل بسته تایید شد. داده ها در سطح خیابان بسته بندی وحمل اثاثیه منزل  1 برای یک دوره سه ماهه به دست آمد. برای اهداف این مقاله. داده‌ها را در واحدهای فضایی جمع‌آوری کردیم و میانگین‌های روزانه را محاسبه کردیم. بوت استرپینگ برای شناسایی پیش بینی کننده های مربوطه فرکانس خرید آنلاین استفاده شد. این یک روش نمونه‌گیری مجدد است که در آن ما تجزیه و تحلیل را بر روی زیرمجموعه‌ای تصادفی از مشاهدات انجام می‌دهیم تا واریانس در تخمین‌های مدل را استنتاج کنیم و کنترل کیفیت اضافی را فراهم کنیم. در این آزمون. ما رگرسیون لجستیک ترتیبی را 1000 بار در زیرمجموعه تصادفی 80 درصد از کل حجم نمونه تکرار حمل اثاثیه منزل اصفهان کردیم. سهم تکرارهایی را نشان می دهد

 که هر متغیر پیش بینی کننده از نظر آماری تاثیر معنی داری بر فرکانس خرید در بازه اطمینان 95% دارد. اولاً. اهمیت پارامترهای آستانه برای متغیرهای ترتیبی (ماهانه|هفتگی؛ هر 1-3 ماه|ماهانه؛…) سطوح مختلف همبستگی را نشان می دهد. دوم. تحصیلات و درآمد ارتباط نزدیکی با فراوانی خرید آنلاین دارند. رابطه بین اندازه خانوار و نوع محصول بسیار ضعیف بود. در حالی که به نظر نمی رسید سن. جنسیت وبر تعداد خرید آنلاین بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان تأثیر بگذارد. نسبت شانس برای افزایش خوانایی گنجانده شده است. بر اساس ادبیات قبلی (به عنوان مثال. بکرز و همکاران. 2018؛ گراهام کلارک و همکاران. 2015؛ ژو و وانگ. 2014). ما دریافتیم که درآمد بالاتر و تحصیلات عالی عموماً خرید آنلاین افراد را افزایش می‌دهد.

فهرست بندی در خصوص بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان

شانس خرید آنلاین بیشتر بسته بندی وحمل اثاثیه منزل

مکان‌های تحویل در مرحله بعدی نظرسنجی اولیه ارزیابی می‌شوند

ترجیح برای تحویل اسباب بازی در بسته بندی وحمل اثاثیه منزل

شانس ورود به سیستم برای بسته بندی وحمل اثاثیه منزل

نتیجه برای افزایش قابل توجه بسته بندی وحمل اثاثیه منزل

سوالات متداول در خصوص بسته بندی وحمل اثاثیه منزل

فهرست بندی تصاویر

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل  1 در نهایت. نتایج با داده های حامل بسته تایید شد

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل  2 در نهایت. نتایج با داده های حامل بسته تایید شد

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل  3 در نهایت. نتایج با داده های حامل بسته تایید شد

شانس خرید آنلاین بیشتر بسته بندی وحمل اثاثیه منزل

به عنوان مثال. شانس خرید آنلاین بیشتر (یعنی هر 3-6 ماه در مقابل هر 6-12 ماه. یا هفتگی در مقابل ماهانه) برای شخصی که درآمد ماهانه بین 2500 یورو و 3249 یورو دارد. 1.410 ضرب در افراد دارای درآمد ماهانه < 500 یورو. همه متغیرهای دیگر ثابت نگه داشته می شوند. مشابه بکرز و همکاران. (2018) و کلارک و همکاران بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان. (2015) دریافتند که برای تمایل به خرید. رابطه بین سن و دفعات خرید پیچیده‌تر است و بیشترین احتمال را برای افراد 30 تا 40 ساله دارند. این ممکن است به سطح درآمد بالاتر مرتبط باشد. شانس بالاتر برای قدیمی ترین کلاس به دلیل حجم نمونه محدود برای آن کلاس است (به واریانس بزرگ توجه کنید). به نظر می‌رسد مردان تمایل بیشتری به خرید آنلاین دارند. که با یافته‌های وانگ و ژو (2015) که دریافتند نرخ تحویل در خانه برای زنان بالاتر است.

عنوان 06 مورد نتایج با داده های حامل
نویسنده sir vahid ebrahimi
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1720
زمان خوانش 00:17:20

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان | 06 مورد نتایج با داده های حامل

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل  1 در نهایت. نتایج با داده های حامل بسته تایید شد

و جالر و پهوا (2020). که همچنین دریافتند زنان بیشتر احتمال دارد بسته بندی وحمل اثاثیه منزل  2 تغییر کنند. مغایرت دارد. به کانال های آنلاین رابطه بین اندازه خانوار و دفعات خرید ساده نیست. ساکنان حومه و روستاها کمتر از ساکنان شهری به خرید آنلاین مکرر می‌پردازند. این نشان می‌دهد که فرضیه کارایی ممکن است نقش مهمی در منطقه مورد مطالعه ما نداشته باشد. این ممکن است ارتباطی با تعداد زیاد فروشگاه ها به دلیل گسترش شهری در سراسر کشور داشته باشد. به احتمال زیاد خدمات بیشتر بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان به صورت آنلاین خریداری می شوند و پس از آن مد. کتاب و لوازم الکترونیکی. از آنجایی که همه سفارش‌ها در خانه تحویل داده نمی‌شوند.

مکان‌های تحویل در مرحله بعدی نظرسنجی اولیه ارزیابی می‌شوند

 مکان‌های تحویل در مرحله بعدی ارزیابی می‌شوند. هر یک از 1600 پاسخ‌دهندگان نظرسنجی اولیه می‌توانند انواع اقلامی را که خریداری کرده‌اند و محل تحویل ترجیحی خود را برای هر کالا نشان دهند. همانطور که از ضرایب مدل مشاهده می شود. انواع کالاهایی که پاسخ دهندگان اغلب به صورت آنلاین خرید می کنند. مد (52%) و الکترونیک (45%) هستند. افراد کمتری کتاب را به صورت آنلاین خریداری می‌کنند (22%). در حالی که اقلام در دسته‌های خودیاری (DIY). سرگرمی. بهداشت. داخلی (مانند مبلمان و دکوراسیون منزل) و اسباب‌بازی‌ها همگی بین 10-15٪ هستند. در نهایت. کمترین مردم غذا (مواد غذایی) و ورزش می خرند. بر اساس انواع مختلف اقلام خریداری شده. مکان های تحویل بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان را ترجیح می دهد.

. به طور متوسط. 75 درصد از پاسخ دهندگان حمل اثاثیه منزل اصفهان گفتند که تحویل در خانه را ترجیح می دهند. با این حال. نشان می دهد که این میانگین به وضوح به نوع کالا بستگی دارد. ورزش و فضای داخلی دسته بندی هایی هستند که بالاترین درصد تحویل در خانه را دارند. بیش از 80 درصد. نسبت بالای اقلام خانگی را می توان با اندازه و وزن معمولی اقلام توضیح داد که اغلب بزرگ هستند. برای کالاهای ورزشی. دلیل آن مشخص نیست. نرخ تحویل در خانه برای کتاب. DIY. سرگرمی. لوازم الکترونیکی و سلامتی از 69٪ تا 80٪ متغیر است. بنابراین با میانگین نرخ تحویل بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان در بلژیک مطابقت دارد. نرخ تحویل در خانه برای مد اندکی کمتر و 62 درصد بود. در مقابل. اکثر سفارشات آن (26٪) به نقاط وانت یا قفسه ها تحویل داده می شود.

ترجیح برای تحویل اسباب بازی در بسته بندی وحمل اثاثیه منزل

ممکن است به سرعت برگردانده شود. قابل ذکر است. ترجیح برای تحویل اسباب بازی در خانه تنها 50٪ است. جمع آوری در فروشگاه ها و نقاط وانت. نیمی از این تحویل ها را تشکیل می دهد. در نهایت. تحویل غذا به وضوح الگوی تحویل متفاوتی را نسبت به سایر انواع کالاها نشان می دهد. محل تحویل ترجیحی برای چنین بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان. خود فروشگاه است (40%). این ممکن است به دلیل هزینه های بالای تحویل درب منزل و نوع خدماتی باشد که سوپرمارکت ها به صورت آنلاین ارائه می دهند. در نهایت. یک مدل لاجیت چند جمله ای برای ارزیابی رابطه بین ویژگی های پاسخ دهندگان و نوع آیتم و محل تحویل استفاده شد.

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان | 06 مورد نتایج با داده های حامل

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل  2 در نهایت. نتایج با داده های حامل بسته تایید شد

انتخاب logit چند جمله ای به این معنی است که ما ضرایب را برای “بسته بندی وحمل اثاثیه منزل  3” مدل سازی می کنیم تا انتخاب محل تحویل را توضیح دهیم. توجه داشته باشید که مقادیر شبه R2 بسیار کمتر از مقادیر R2 سنتی هستند و مقدار 0.2-0.4 یک تناسب عالی در نظر گرفته می شود (McFadden, 1974). کیفیت مدل‌ها در مدل‌های پیش‌بینی. همانطور که در بخش بعدی توضیح داده شد تأیید شد. پارامتر برای پیش بینی های مختلف و سطوح اهمیت بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان. این پارامترها نشان‌دهنده اثر یک متغیر پیش‌بینی‌کننده در مقایسه با سطح مرجع بر شانس ورود به سیستم یک نوع خاص از تحویل. یعنی تحویل در خانه است. به عنوان مثال. اگر کالای خریداری شده آنلاین از نوع داخلی باشد.

شانس ورود به سیستم برای بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان

شانس ورود به سیستم برای تحویل در محل کار 15.23 کمتر از شانس ورود به سیستم برای تحویل در خانه است. بنابراین اقلام داخلی کمتر در محل کار تحویل داده می شوند. این مشاهدات فوق را کمیت می کند. همانطور که در نشان داده شده است. به نظر نمی رسد درآمد و اندازه خانوار واقعاً بر مکان های تحویل تأثیر بگذارد. در حالی که Pernot (2020) درآمد را به عنوان یک متغیر کلیدی در انتخاب یک نقطه تحویل برای تحویل در مطالعه موردی خود بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان شناسایی کرد. در مقابل هود و همکاران. (2020). ما متوجه شدیم که خریداران زن به احتمال زیاد سفارش بهترین باربری در اصفهان رزرو را در یک نقطه تحویل سفارش می دهند.

در حالی که افراد مسن کمتر احتمال دارد که در یک قفسه تحویل بگیرند. به نظر می رسد خریداران با تحصیلات عالی بیشتر تمایل دارند که کالاها را به فروشگاه ها تحویل دهند. در حالی که ساکنان روستایی بیشتر از خریداران شهری و حومه شهر در حین کار کالاها را تحویل می دهند. هود و همکاران در مطالعه جامع خود در مورد تأثیر مورفولوژی بر موقعیت تولد. (بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان) همچنین دریافتند که خریداران ساکن در مناطق شهری نسبت به خریداران ساکن در مناطق روستایی تحویل خانه‌های مکرر بیشتری داشتند. با این حال. در مورد یورکشایر. تأثیر کلی مورفولوژی یک فرد بر محل تولد نیز محدود بود. ما متوجه شدیم که کتاب‌ها. وسایل DIY. لوازم الکترونیکی و وسایل داخلی کمتر به محل تحویل داده می‌شوند.

نتیجه برای افزایش قابل توجه حمل اثاثیه منزل

همانطور که قبلا ذکر شد. سفارش غذا و اسباب بازی احتمال تحویل فروشگاه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. در حالی که عکس این موضوع در مورد کتاب صادق است. در نهایت. اگر سفارش از نوع Health باشد. بعید است در محل کار تحویل داده شود. ما در این مقاله تلاش می‌کنیم چارچوبی جامع ارائه دهیم که نشان می‌دهد چگونه مصرف‌کنندگان بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان می‌توانند در مدل‌سازی حمل‌ونقل گنجانده شوند. به همین دلیل سعی می کنیم تا حد امکان مدل پیش بینی را ساده نگه داریم. نتایج مدل فراوانی توضیحی شرح داده شده در نشان می دهد که تنها متغیرهای اجتماعی-اقتصادی درآمد و تحصیلات هر گونه قدرت پیش بینی حمل اثاثیه منزل اصفهان قابل توجهی وجود دارد.

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان | 06 مورد نتایج با داده های حامل

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل  3 در نهایت. نتایج با داده های حامل بسته تایید شد

سوالات متداول در خصوص بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان

1-پوشش تخليه و بارگيري جزءتعهدات كلاذ …

كلاذ Aاست

كلاذ Aو Bاست

با پرداخت حق بيمه اضافي و موافقت بيمه گر مي توان تحت پوشش كلاذ C در آورد

2-اگر به تعهدات حمل داخلي ساده پوشش هاي تخليه و بارگيري ،سرقت ،حذف اصل جانشيني،خسارت در حين حمل به علت جابجايي و… را اضافه كنيم

بسته بندی وحمل اثاثیه منزل در اصفهان داخلي تكميلي است*

3- زیان همگانی در کدامیک از کلوزهای ذیل تحت پوشش است؟

A

B

C

حمل اثاثیه منزل اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    تماس با ناظم بار